توسعه در 4 مرکز مخابراتی

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی آزادگان، شهید سعادتمند، شهدای گمنام و شهید بابایی از تاریخ 6 مهر ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات آزادگان با پیش شماره های 8850 الی 8854، 8873 الی 8876، 8817، 8849، 8602، 8603 در محدوده خیابان های ابن یمین، دوازدهم الی بیستم و شهید قندی و در مرکز مخابرات شهید سعادتمند با پیش شماره های 4420 الی 4429، 4437، 4438 در محدوده بلوار شهید گلاب، اتوبان شیخ فضل الله نوری، محمد علی جناح، چوب تراش به مدت 72 ساعت و در مراکز مخابراتی شهدای گمنام و شهید بابایی از ساعت یک بامداد به مدت 5 ساعت با اختلال همراه است.

URL: https://www.ictna.ir/id/116589/

Code: 116589