درآمد 1907 میلیارد تومانی همراه اول در مهر ماه 99

ICTna.ir – مجموع درآمد شرکت ارتباطات سیار ایران در مهر ماه سال 99 به 1907 میلیارد و 900 میلیون و 400 هزار تومان رسید.
 
mci logo png .png
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، بیشترین درآمد این شرکت در این ماه از محل کارکرد مشترکین خطوط اعتباری با رقم 1049 میلیارد و 880 میلیون و 800 هزار تومان بوده است.
 
در این میان درآمد به دست آمده از محل کارکرد مشترکین خطوط دائمی رتبه دوم درآمدهای این شرکت را با رقم 736 میلیارد و 969 میلیون تومان به خود اختصاص داده است.
 
سهم درآمدی همراه اول از محل استفاده از امکانات شبکه توسط سایر شرکت های تلفن همراه (اتصال متقابل) به 108 میلیارد و 678 میلیون و 400 هزار تومان رسیده و درآمد حاصل از فروش خطوط جدید تلفن همراه نیز دو میلیارد و 293 میلیون و 100 هزار تومان است.
 
درحالیکه جمع درآمدهای شرکت ارتباطات سیار ایران از محل ارایه خدمات ارزش افزوده در شش ماه نخست سال جاری به 84 میلیارد و 520 میلیون تومان رسیده بود، با همان سیر نزولی کاهش درآمد پس از اجرای مصوبه خدمات ارزش افزوده کمیسیون تنظیم مقررات از خرداد ماه 99، در مهر ماه این رقم به یک میلیارد و 362 میلیون و 800 هزار تومان رسید.
 
گفتنی است، سایر درآمدهای حاصله این شرکت از دفاتر خدمات ارتباطی و سایر محل های درآمدی در این یک ماه به هفت میلیارد و 807 میلیون و 300 هزار تومان رسید.

URL: https://www.ictna.ir/id/117531/

Code: 117531