درآمد 5573 میلیارد ریالی مخابرات در آبان ماه 99

ICTna.ir – شرکت مخابرات ایران با انتشار گزارش فعالیت خود در آبان ماه 99 اعلام کرد مجموع درآمدهایش در این ماه به 5573 میلیارد و 862 میلیون ریال رسید.
 
TCI.png
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، بیشترین درآمد حاصله این شرکت مربوط به ارایه خدمات اینترنتی با رقمی بیش از دو برابر ارایه خدمات تلفنی به ارزش 3780 میلیارد و 750 میلیون ریال بوده است.
 
این درحالی است که درآمد مخابرات از محل ارایه خدمات تلفن ثابت با افتی شدید به 1296 میلیارد و 800 میلیون ریال کاهش یافته است.
 
در این میان، سهم درآمدهای آن ناشی از ارایه حق استفاده از خدمات مخابراتی به سایر اپراتورها 460 میلیارد و 512 میلیون ریال و سهم سایر بخش های درآمدی نیز 35 میلیارد و 800 میلیون ریال بوده است.

URL: https://www.ictna.ir/id/118440/

Code: 118440