اعتراض کارگران پیمانکاری مخابرات تبریز به نبود امنیت شغلی

کارگران یکی از شرکت‌های پیمانکاری مخابرات به وضعیت امنیت شغلی خود اعتراض کردند.
 
به گزارش خبرنگار ایلنا، روز شنبه (۳۰ آذر)، تعدادی از کارگران مخابرات تبریز نسبت به وضعیت شغلی خود اعتراض کردند.
 
آنها مقابل استانداری آذربایجان شرقی، تجمع کرده و خواهان تضمین امنیت شغلی خود شدند. معترضان همچنین پیگر اجرای «طرح طبقه‌بندی مشاغل» در شرکت‌ پیمانکاری خود هستند.  
 
بر اساس ماده ۴۸ قانون کار، کارگاه‌‌هایی که مشمول قانون کار می‌شوند باید طرح طبقه‌بندی مشاغل را در ساختار اداری خود اجرا کنند. این شرکت موظف به اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در مهر ماه بود اما هنوز نسبت به اجرای آن اقدام نکرده است.
 
پس از تجمع این کارگران، نماینده فرماندار شهرستان تبریز کارگران معترض را به سمت سالن اجتماعات استانداری هدایت کرد و کارگران با مقام‌های استانداری، نمایندگان اداره کار و امام جمعه تبریز جلسه‌ای را برگزار کردند.

URL: https://www.ictna.ir/id/119341/

Code: 119341