دعوی حقوقی دولت علیه مخابرات بابت سود سهام عدالت/ مسدود شدن حساب‌های بانکی مخابرات

ICTna.ir - سازمان امور مالیاتی به نمایندگی از دولت بابت سود سهام سال‌های 96 و 97 دعوی حقوقی علیه شرکت مخابرات ایران مطرح کرده است.
 
tci logo.jpg
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، مطالبات دولت بابت سود سهام از شرکت مخابرات ایران در این دو سال مبلغ 14 هزار و 70 میلیارد ریال است که در مراجع ذیربط درحال رسیدگی است.
 
همچنین سازمان خصوصی‎سازی بابت سود سهام کارگزاری سهام عدالت به مبلغ 10 هزار و 28 میلیاد ریال دعوی حقوقی در هیات موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم مطرح کرده و از این بابت برگ اجرایی به همین مبلغ علیه شرکت مخابرات ایران صادر شده است.
 
از همین رو برخی از حساب‌های بانکی مخابرات به دلیل این دو دعوی حقوقی مسدود شده است و هنوز نتیجه آن در مراجع ذیربط مشخص نشده است.

URL: https://www.ictna.ir/id/120066/

Code: 120066