ارائه گزارش وزارت ارتباطات در جلسه کمیسیون صنایع

منبع: ایسنا
 
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از ارائه گزارش وزارت ارتباطات در جلسه این کمیسیون خبر داد.
 
حجت‌الله فیروزی از بررسی طرح تحول بازار و صنعت خودرو در جلسه امروز کمیسیون صنایع خبر داد و گفت: از آنجایی که طرح مجلس دهم درباره بازار خودرو با ایرادات شورای نگهبان روبه رو شده و به منظور رفع ایراد به مجلس ارجاع شده بود، مقرر شد کمیته صنعت کمیسیون صنایع و معادن امکان ادغام این دو طرح با یکدیگر را بررسی کند.
وی افزود: ارائه گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره عملکرد کاری خود در قالب ماده ۲۳۵ آئین نامه داخلی مجلس دیگر دستور کار کمیسیون صنایع و معادن در نشست امروز بود. نهایتا مقرر شد گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس بررسی شود.
 

URL: https://www.ictna.ir/id/120123/

Code: 120123