مرکز مخابرات وائین توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات وائین از تاریخ 13 اردیبهشت ماه  آغاز  می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات وائین با پیش شماره های 5629 الی 6532 در محدوده بلوار شهدای اندیشه، میدان امام خمینی، بلوار امام خمینی وائین و بلوار صیاد شیرازی به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
 

URL: https://www.ictna.ir/id/123640/

Code: 123640