همراه‌اول بیشترین مشترک فعال در کشور را دارد

منبع: آی‌تی‌من
گزارش منتشره از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور در مقطع زمانی منتهی به 3 ماهه پایانی سال 99 نشان می‌دهد که همراه‌اول رکورد بیشترین سیم‌کارت واگذار شده و بالاترین مشترک فعال در کشور را دارد.
 
 
 آمار منتشره از سوی این سازمان نشان می‌دهد که همراه‌اول با بیش از 20 میلیون سیم‌کارت دایمی‌و بیش از 78 میلیون سیم‌کارت اعتباری، جمعا بیش از 99 میلیون و 515 هزار سیم‌کارت را در کشور واگذار کرده است. 
 
ایرانسل به عنوان اپراتور دوم کشور با بیش از 5 میلیون سیم‌کارت دایمی‌ و بیش از 87 میلیون سیم‌کارت اعتباری، جمعا بیش از 92 میلیون و 963هزار سیم‌کارت در کشور واگذار کرده است.
 
به عبارت دیگر همراه‌اول با اختلاف 7 میلیون سیم‌کارت خریداری شده از سوی ایرانیان، بیشترین واگذاری را در کشور انجام داده است.
 
اما مساله به مراتب مهم‌تر از تعداد سیم‌کارت‌های واگذار شده از سوی اپراتورهای کشور، «تعداد سیم‌کارت‌های فعال» در شبکه اپراتورهای موبایل است. 
 
بر اساس آمار منتشره از سوی سازمان رگولاتوری به عنوان نهاد ناظر بر عملکرد اپراتورهای ارتباطی کشور، همراه‌اول از بالغ بر 99 میلیون سیم‌کارت واگذار شده، بیش از 70 میلیون مشترک فعال دارد.
 
این در حالی است که آمار مذکور در اپراتور دوم (ایرانسل) وضعیت به مراتب متفاوتی دارد. بر این اساس از بالغ بر 92 میلیون سیم‌کارت واگذار شده توسط این اپراتور، بیش از 56 میلیون سیم‌کارت فعال است که به این ترتیب که از بیش از یک سوم سیم‌کارت‌های (36 میلیون سیم‌کارت ایرانسل) عرضه شده از سوی این شرکت غیر فعال است.
 
بر اساس این گزارش آمار مشترکان فعال اپراتورها که در مجموع گویای میزان رضایت از خدمات، کیفیت، قیمت، پوشش و پشتیبانی یک اپراتور است، نشان می‌دهد که همراه‌اول در مجموع 14 میلیون مشترک واقعی و فعال بیشتر از اپراتور دوم یعنی ایرانسل دارد.

URL: https://www.ictna.ir/id/124229/

Code: 124229