بیت کوین به زیر ۳۵,۰۰۰ دلار رسید

منبع: ارز دیجیتال
ارز دیجیتال شماره یک بازار امروز چهارمین کندل ساعتی قرمز خود را به ثبت رساند و از سطح ۳۷,۰۰۰ دلار اندکی به زیر ۳۵,۰۰۰ دلار رسید. با این حال بیت کوین تاکنون اندکی قیمت خود را بازیابی کرده و در صرافی کراکن به ۳۵,۳۷۶ دلار رسیده است. بر اساس گزارش‌های پیشین، نمودار گلسنود حاکی از آن است که میزان سرمایه‌گذاری در بیت کوین کاهش یافته است. این مسئله نشان از نزولی شدن احساسات سرمایه‌گذارانی دارد که برای یک آخر هفته پرنوسان خود را آماده می‌کنند

URL: https://www.ictna.ir/id/124743/

Code: 124743