توسعه در مرکز مخابرات شهید باکری

عملیات توسعه شبکه ارتباطی در مرکز مخابرات شهید باکری از تاریخ 23 مهر ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی و دیتای مشتریان در مرکز مخابرات شهید باکری از ساعت 24 به مدت 8  ساعت با اختلال همراه است.
 

URL: https://www.ictna.ir/id/129408/

Code: 129408