رگولاتوری

نسترن محسنی رسما بعنوان معاون صدور پروانه و بررسی های اقتصادی رگولاتوری منصوب شد

به گزارش خبرنگار آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)؛ مهندس نسترن محسنی رسما به عنوان "معاون بررسی های فنی و صدور پروانه" سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منصوب شد.

وی پیش از این و در 29 آبانماه پس از انتصاب دکتر عباسی شاهکوه بعنوان مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، بعنوان سرپرست این معاونت منصوب شده بود.

نسترن محسنی که فارغ التحصیل سال 1377 مهندسی برق از دانشگاه آزاد واحد مرکز تهران است، مدیرکلی دفتر بررسی های فنی و اقتصادی از سال 95 تا کنون، معاونت دفتر بررسی های فنی و اقتصادی از سال 92 تا 95، معاونت اداره کل صدور پروانه سرویس های ارتباطی از سال 92 تا 95، ریاست اداره سرویس های ماهواره ای رگولاتوری از سال 88 تا 92، کارشناس ارشد بی سیم رگولاتوری از سال 85 تا 88، کارشناس بیسیم در اداره کل ارتباطات رادیویی وزارت پست و تلگراف و تلفن از سال 82 تا 85، کارشناس اداره کل امور نیروی انسانی و ارزشیابی شرکت پست از سال 80 تا 81 و کارشناس سرویس متحرک زمینی اداره کل ارتباطات رادیویی وزارت پست و تلگراف و تلفن از سال 78 تا 80 را در کارنامه خود دارد.
 

​​